Ruim zeventig jaar na de bevrijding groeit de belangstelling voor alles wat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog.

Dit is opmerkelijk als je bedenkt dat historici zo’n vijf jaar geleden nog dachten dat de aandacht voor WO II zou ophouden met het overlijden van de ooggetuigen. Niets is minder waar, er is belangstelling genoeg onder scholieren, studenten, historici en in brede lagen van de bevolking. Drie voorbeelden ter illustratie.

  • In een onderzoek gehouden in 2015 zegt zeventig procent van de Nederlanders dat kennis over de Tweede Wereldoorlog helpt om de wereld van nu beter te begrijpen.
  • In januari 2017 is de vernieuwde website tweedewereldoorlog.nl gelanceerd.
  • 2018 – Jaar van Verzet. Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot ‘Jaar van Verzet. In heel het land wordt extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie.

 

DODENHERDENKING 4 mei 2018 in Wieringerwerf  

Het oorlogssmonument in Wieringerwerf

Het oorlogssmonument in Wieringerwerf

Programma

19.40 uur    Stille tocht vanaf Cultuurschuur via Pr. Margrietstraat naar het monument aan de Prof. Gr. Moliérestraat
muzikale begeleiding door Muziekvereniging Creona.

19.59 uur    Spelen van de Last Post

20.00 uur   Twee minuten stilte

20.02 uur   Afblazen via hoornsignaal

20.03 uur    Zingen van het Wilhelmus

20.05 uur    Toespraak door Theo Groot, wethouder gemeente Hollands Kroon

20.10 uur    Kranslegging door de wethouder samen met kinderen van de basisscholen; kranslegging door veteranen. Aansluiten defilé langs het monument.

20.15 uur    Einde herdenking

 

Oorlogsgeschiedenis Wieringermeer

Ook bij het Historisch Genootschap is de aanhoudende belangstelling voor de oorlogsgeschiedenis van de polder merkbaar. Hoewel de Wieringermeer en haar bewoners de oorlogsjaren relatief rustig doorkwamen, draaide de finale uit op een regelrechte ramp. De Duitse bezetter had in de IJsselmeerdijk op twee plaatsen munitie tot ontploffing gebracht. Op 17 april 1945 stroomde het water met grote kracht de jonge polder in. Ruim 7000 bewoners én onderduikers moesten vluchten voor het water. Een van de leiders van het verzet, de heer A.C. de Graaf, werd die dag gearresteerd en op weg naar zijn detentie in Hoorn vermoord.

Het dagelijks leven tijdens de bezetting, de organisatie en acties van het verzet, de onderwaterzetting op 17 april, het zijn slechts enkele onderwerpen uit de oorlogstijd waarover in de archieven van het Genootschap bronnen beschikbaar zijn. Met ons historisch materiaal hebben we ook in recente jaren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan boeken, documentaires en onderwijsprojecten. Op deze pagina vindt u hiervan een klein overzicht.

 

BOEKEN

Het boek Wieringermeer 1940 1945 is geschreven door B.A. Blijdorp en in 2007 uitgegeven door het Historisch Genootschap Wieringermeer

Wieringermeer 1940 1945
Dit boek is een rijk gedocumenteerd verslag van grote en kleine gebeurtenissen in de polder tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verhalen geven een verhelderend inzicht in het dagelijks leven, in de acties van de bezetter en de activiteiten van het verzet. Dit alles met de grote gebeurtenissen op het wereldtoneel herkenbaar op de achtergrond. Een boek met veel foto’s, kaartmateriaal, krantenknipsels, correspondentie en tekeningen.

De auteur, Bas Blijdorp (1929 – 2009) kwam op 2-jarige leeftijd in 1932 naar Middenmeer, hij heeft als jonge jongen de oorlog meegemaakt. Over zijn motivatie voor het schrijven van dit boek zei Bas Blijdorp in 2007: ‘Ik kwam van lieverlee tot de ontdekking dat ik tot de oudere generatie behoor die nog een persoonlijke binding heeft met de vroege jaren van onze poldergemeenschap. Daar horen ook de oorlogsjaren bij. Ik voelde het als een plicht om nog iets uit die oorlogsperiode vast te leggen en toegankelijk te maken voor een jongere generatie.’  De 2e druk  (2016) is inmiddels uitverkocht.

 

Kinderen en jongeren hebben grote interesse voor alles wat er gebeurde in WO II. In De Wieringermeer in oorlog, wat kinderen beleefden wordt deze geschiedenis helder en spannend beschreven.

1940 – 1945 De Wieringermeer in de oorlog, wat kinderen beleefden (2015).
Kinderen en jongeren hebben grote interesse voor alles wat er gebeurde in WO II. In dit boek wordt deze geschiedenis helder en spannend beschreven.

Auteur: Wil Datema. Meer over de inhoud en bestellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERINGERMEER tijdens de bezettingsjaren OP TV

In 2015 was de Wieringermeer twee keer te zien in het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Op 14 april in de uitzending Wieringermeer in de oorlog; verdronken trots. En op 20 oktober over de Wapendroppings in Noord-Holland.  Voor de makers van dit programma waren onze onze archieven (typ in zoekterm Tweede Wereldoorlog) een goudmijn.

 

KRONIEK

Ook de Kroniek van april 2015 was geheel gewijd aan 70 jaar herdenking van de onderwaterzetting van de nog jonge polder op 17 april 1945. Bent u geïnteresseerd? Dit themanummer De vlucht voor het water kunt u nog ophalen bij het Genootschap. Ook in oudere jaargangen van De Kroniek is regelmatig aandacht besteed aan de oorlogsperiode.

 

OORLOGSMONUMENTEN VERTELLEN 

Leider van het verzet in de Wieringermeer A.C. (Adri) de Graaf werd op 17 april 1945 gearresteerd en onderweg naar Hoorn vermoord. Bij Wognum staat een monument voor A.C. de Graaf. De herinneringen aan de persoon Adri de Graaf en zijn activiteiten in het verzet staan op de dvd Oorlogsmonumenten vertellen (2012). Hierop zijn 15 gefilmde verhalen over en bij oorlogsmonumenten in de gemeente Medemblik bij elkaar gebracht; het zijn verhalen van ooggetuigen uit de jaren 40/45 of van de kinderen daarvan.

 

OPENING CULTUURSCHUUR op 17 april 2015 

Het Historisch Genootschap is eind 2014 verhuisd naar het prachtig verbouwde oude gemeentehuis van de polder. Op 17 april 2015, de dag van de onderwaterzetting in 1945, was de officiële opening en tegelijkertijd herdenking van deze rampzalige dag voor de nog jonge polder en haar bewoners.

Herdenking Onderwaterzetting Wieringermeer 2015 bij opening De Cultuurschuur

Copyright Rien Hoekenga

HERDENKINGSTOESPRAAK 4 mei 2015 door MARJAN SCHWEGMAN 

Voormalig NIOD-directeur Marjan Schwegman sprak tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2015 in Wieringerwerf. De hele toespraak staat hier. Mevrouw Schwegman groeide op in de Wieringermeer.

 

 

KORTE VERHALEN over WO II op deze website

12 mei 1940, noodlanding van fokker 645 in de Wieringermeer

Evacuatie van Kolhornerweg 8 naar het ‘glazen huis’ in Kolhorn

Dagboek van Andijker Piet Kistemaker, ooggetuigenverslag 16 tot 23 april 1945

Herinneringen van meester Koen Muijlwijk en zijn vrouw Ann Berkhout aan hun vlucht uit de polder op 17 april 1945 

Herinneringen van Engel Slabbekoorn aan het Joods Werkdorp

Herinneringen van schipperszoon Henk IJsseldijk aan onderduik aan de Kolhornerweg

Bewogen geschiedenis van boerderij en bewoners Schagerweg 11

Herinneringen aan Meester Aalders

Donderend door de heldere lucht, deel 1

Dondererend door de helder lucht, deel 2

 

DE AFSLUITDIJK mei 1940

Noordhollands Dagblad, 3 mei 2016. Afsluitdijk, cruciale rol tot ons land.
Aan het begin van WO II speelde de Afsluitdijk een cruciale rol in de verdediging van ons land. In deel 4 van een serie artikelen over de Afsluitdijk besteedt het Noordhollands Dagblad een pagina aan de verdediging door de 230 manschappen van commandant kapitein Boers in de meidagen van 1940.
Meer op Kazemattenmuseum.nl

 

Einde themapagina Tweede Wereldoorlog in de Wieringermeer