De naoorlogse gebieden zijn op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformaties, waarbij het de uitdaging is om de opgaven van nu te verbinden met de kwaliteiten van weleer.

Dit thema staat centraal op 23 en 24 november 2016 tijdens het evenement Wederopbouw, een kansrijke erfenis in Amersfoort. Deelname is gratis en kan zowel voor één dag als voor twee dagen.

Brochurereeks over 30 wederopbouwgebieden

Nederland kent 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. Ze zijn bijzonder door de karakteristieke architectuur, stedenbouwkundige- of landschappelijke elementen. Over deze gebieden is in de afgelopen jaren een serie brochures gemaakt waarvan de laatste, over Plan Zuid in Den Bosch, net is verschenen. Eerder verschenen in deze serie: het dorp Nagele (nummer 10); en Noordoostpolder (nummer 24).

Kenmerkend voor de naoorlogse periode zijn de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer. De 30 brochures schetsen een beeld van dit unieke karakter, met onder andere ‘voor en na’ foto’s. Lees bijvoorbeeld over het bijzondere dorp Nagele, over de herstelde oorlogsschade in de binnenstad van Hengelo, of over ruilverkavelingsgebieden als Maas en Waal-West en Vriezenveen.

Alle brochures zijn te lezen en te downloaden via de website met publicaties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.