Aan het interessante verhaal van Jasper Leek ging een ware volksverhuizing vooraf. De Activiteitengroep van het Genootschap, belast met de voorbereiding, had op basis van eerdere themamiddagen de genootschapskamers ingericht voor 50 bezoekers, volgens sommigen een heel optimistische inschatting. Spreker en onderwerp lokten evenwel heel veel meer bezoekers. De op dat moment werkloze filmzaal van de Cultuurschuur bood uitkomst. Het paste precies.

 

Jasper Leek nam ons mee terug in de tijd naar het middeleeuws Wieringer meer. Zijn eerste stop was 1932 het jaar dat Wouter Braat zijn promotiescriptie had voltooid. Braat kon direct na de drooglegging in 1930 starten met zijn archeologisch onderzoek. Hij legde al wat hij vond vast. De voorwerpen gingen mee naar de archieven. Leek heeft die scriptie van Braat als uitgangspunt genomen voor zijn onderzoek en alle indertijd opgeslagen voorwerpen heeft hij nogmaals tegen het licht gehouden.messchede

Vindplaats VI Schede van een dolk met Franse lelies versierd. Gedateerd: 1200-1250

 

Leek vertelde over de zeven vindplaatsen, over de dijk/weg van Paludanus, over de datering van de meer dan duizend keramiekvondsten en over de stormvloeden die ons voorrmalig polderland teisterden. Aan de hand van al die gegevens kregen we een goed beeld van de ondergang van het gebied.

 

Geschreven bronnen zijn er spijtig genoeg nauwelijks. De namen Gawijzend en Almersdorp kennen we nog maar verder valt er niet veel te duiden. Er rest dan ook weinig anders dan reconstructies te maken aan de hand van de vondsten. Op een aantal fraaie schetsen liet Leek zien hoe de beruchte stormvloeden uit de twaalfde en dertiende eeuw het veenland van onze voorgangers wegspoelden. De Allerheiligenvloed van 1170, de Sint Nicolaasvloed van 1196 tot uiteindelijk de Clemensvloed van 1334 al het land buiten de huidige Westfriese dijk van Medemblik tot Kolhorn liet verdwijnen. Om het simpel te zeggen Leek liet zien hoe de dorpen 1 t/m 7 verdwenen. Het was een boeiend verhaal.

 

Voorzitter Riet Miedema-Jorink dankte na afloop spreker en publiek en maakte de aanwezigen attent op de filmvoorstelling van 4 febr: de Aarde. Reserveren kunt u via www.decultuurschuur.nl/filmhuis

RK