Mei 2020:  Nederland 75 jaar vrijheid!! Maar niet voor ons allemaal!

75 jaar Vrijheid 2020

In het kader van onze vrijheid wil de werkgroep Herdenkingsteentjes Joods Werkdorp zich in zetten om de  bijna 200 slachtoffers die in het werkdorp hebben gewoond en gewerkt en afgevoerd zijn te herdenken door middel van een steen waar ieder afzonderlijk met naam en plaats van overlijden op vermeld wordt. Dit alles zal dan rond het bestaande monument geplaatst worden. Dit is een kostbare actie en door middel van sponsoring willen zij dit realiseren.

Op vrijdag 20 maart 2020 zal de onthulling zijn van de steentjes, de dag dat de bewoners werden afgevoerd in bussen naar Amsterdam.

Adopteren

Er is een mogelijkheid om een steentje te adopteren voor €25,-meer steentjes mag natuurlijk ook. Daarnaast worden ook sponsors gezocht die op welke manier dan ook een bijdrage willen leveren voor dit project. Er zullen diverse activiteiten worden gehouden om tot een geslaagd project te komen. Hiervan houden we u op de hoogte middels deze website en de pagina https://www.facebook.com/wieringermeergeschiedenis/ .

De geschiedenis

Opleiding voor Palestina

Tussen 1934 en 1941 komen joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland, Oostenrijk, Nederland en vele andere landen naar het Joods Werkdorp. Daar, in Slootdorp, worden zij omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman met het idee dat zij na voltooiing van hun opleiding kunnen emigreren. In 1939 telt het werkdorp circa 300 inwoners.

Het Joods Werkdorp was een initiatief van de Nederlandse Joodse gemeenschap. In 1934 slaagt de Stichting Joodse Arbeid erin om in de net drooggevallen Wieringermeer bij Nieuwesluis land te pachten. De Joodse vluchtelingen zijn de eerste pioniers in dit gebied.

Ontruiming

Dan, op 20 maart 1941 wordt het werkdorp, in het bijzijn van burgemeester Saal, ontruimd door de SS onder leiding van Willy Lages en Klaus Barbie.

240 bewoners worden in stadsbussen van Amsterdam naar de hoofdstad gebracht.

Vlnr: C. Barbie, Burgermeester A. Saal, mr. Backer NSB N-H, en W. Lages

Na een razzia in Amsterdam wordt het merendeel via kamp Schoorl en Westerbork weggevoerd naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen. De vele bewoners zijn in concentratiekampen omgekomen. In het Joods Werkdorp blijven 60 jonge mensen achter voor de verzorging van het vee en het gewas. Zij duiken onder wanneer de Stichting haar activiteiten per
1 augustus 1941 staakt.

 

We hopen op uw steun en medewerking.

Werkgroep Herdenkingsteentjes Joods Werkdorp
t.n.v. Historisch Genootschap Wieringermeer
o.v.v. Joods Werkdorp
Bankrekening: NL32RABO0134095286
Ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl
gemroos@kpnplanet.nl

Hier leest u wie er in het Werkdorp hebben gewoond, er zijn ook korte verhalen bij over hen: https://www.joodsmonument.nl/

Lees ook over het Werkdorp op deze pagina: https–www.joodsamsterdam.nl-werkdorp-wieringermeer