14 december 2016 was er een presentatie in het Joods Werkdorp door het bestuur van een nieuwe stichting.

Het gaat om de stichting behoud, aankoop en exploitatie voormalig  Joods Werkdorp Slootdorp.sam_7897

Cees Vendrig vertelde in het kort over de geschiedenis. De belangstellenden werden rondgeleid door het indrukwekkende gebouw. Het gebouw staat al jaren leeg en verpaupert. “Het is vijf voor twaalf”, aldus Vendrig. Andere sprekers belichtten de historische achtergrond van de joodse bevolking in de Noordkop en hun betrokkenheid bij het Joods Werkdorp. Rabbijn S. Bornstein sprak hierna nog en gebed uit voor de overleden bewoners en hun nabestaanden en alle omgekomen mensen.

Nadat in april 2014 kunstverzamelaar Wim van Schaik uit Groenekan de stekker uit zijn plannen voor een museum had getrokken, was er tijdelijk een nieuwe groep voor behoud van het Werkdorp. Ook deze gooide na verloop van tijd en vele teleurstellingen de handdoek in de ring. Zomer 2016 maakte een initiatiefgroep uit Joodse kringen zich bekend en richtten genoemde stichting op. Het plan is om van het Werkdorp een permanente plaats van herinnering te maken, een multifunctioneel gebouw waar je graag even naar binnen wandelt. De stichting gaat onder andere scholen benaderen.

sam_7890Herinneringen toch ook aan goede dingen. Er zijn niet alleen nare gebeurtenissen geweest in het dorp. Het was de planning om een klein dorp te stichten aan de westkant van de polder. In Israël zijn ook van deze plaatsen te vinden, de bekende Kibboetsen waar zelfredzaamheid, zelf het voedsel verbouwen, zelf de boel draaiende houden de boventoon voert.

De gevluchte Joden uit Duitsland en Oostenrijk in begin jaren dertig van de vorige eeuw, kregen hier de kans om een nieuw beroep te leren, een ambacht, van timmerman tot boer. De opleiding duurde twee jaar. Ze kwamen in de pas ontgonnen polder in barakken te wonen. Samen met elkaar bouwden ze de grote boerderij, de tweede uitgegeven boerderij in de polder. Aan dit alles kwam een eind nadat in 1941 vele bewoners werden afgevoerd naar Amsterdam en vandaaruit naar de concentratiekampen. Velen zijn daarvandaan niet weer gekeerd. Laten we deze mensen en al hun lotgenoten nooit vergeten. Daarom is dit een geweldig initiatief om hier een herinneringscentrum te maken.

sam_7889

Voor meer verhalen kunt u terecht op; https://www.facebook.com/voormaligjoodswerkdorpslootdorp/?pnref=story

http://www.vpro.nl/speel.POMS_VPRO_421011.html

http://anderetijden.nl/aflevering/314/Palestina-pioniers

Getuige Werkdorp

Drie families in het Werkdorp

Ina Hoogenbosch-Glas