Een boeiend verslag van de lezing de Wieringermeer in de Middeleeuwen door Jasper Leek op 21 januari

 

Jasper is student archeologie, en heeft stage gelopen bij Archeologie West-Friesland en heeft zijn afstudeerproject gepresenteerd.

Voor dit project heeft hij de Wieringermeer onderzocht voordat het ‘onze’ Wieringermeer was. In de 12e en 13e eeuw hebben hier al mensen gewoond en hebben zij ook dijken gebouwd.

Zie verslag

Zie ook archeologie

Eerdere lezingen bij het Genootschap.