Welkom bij boeiende lezing over Campus De Terp door Age Miedema, voorzitter Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.

Uitnodiging ledenvergadering

Beste leden,

wij nodigen u van harte uit voor de najaarsbijeenkomst en ledenvergadering op

Datum: 26 november 2019

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Cultuurschuur (Theaterzaal), Loggersplein 1 te Wieringerwerf.

AGENDA

  1.     Opening door de voorzitter.
  2.     Mededelingen van het bestuur.
  3.     Rondvraag.
  4.     Lezing door dhr. A. Miedema, Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.
        Thema: ‘Campus de Terp’. ***
  5.     Sluiting.

Zet de datum in uw agenda, wij hopen u op 26 november te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur, Hans Roelofsen (secretaris).

***) Wat is Campus de Terp?

Het project ‘Campus de Terp’ gaat over herinrichting en nieuwe vormen van samenwerking tussen drie basisscholen, kinderopvang, sporthal en zwembad op de bekende plek De Terp bij Wieringerwerf.

Initiatiefnemer is de Stichting Sport en Welzijn WieringermeerGemeente Hollands Kroon ondersteunt dit plan om van Campus de Terp een plek te maken waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. Ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs (RSG Wiringherlant) en de koppeling aan het bedrijfsleven is essentieel. Voorzitter Age Miedema (SSWW) vertelt ons over dit project en de vorderingen op het moment najaar 2019.