De Kroniek is ons periodiek, gevuld met nieuws, verhalen en verdieping. Nr. 84 is in december verschenen.

Afbeelding op het omslag: Winterhaag, kunstwerk door Gerrit Bosma

Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren.

Kroniek 84 Inhoudsopgave
Kroniek nummer 84, jaargang 2019/3 - Historisch Genootschap Wieringermeer

pagina en onderwerp
1 Colofon
2 Inhoudsopgave
3 Van de redactie
4 Uitnodiging Jaarvergadering
5 Mededelingen / Oproepen
9 Ledenmutaties
10 Ontvangen artikelen
12 Wieringermeerbode september t/m december 1969
14 Puzzel
16 Verdwenen winkels: Middenmeer IV
24 De jaren 1939-1941 in het Joodse Werkdorp
28 Flevobode september t/m december 1948
30 Straatnamenrubriek: Pastoor Braakstraat
32 Ingebracht en uitgelicht: Carol Bradley
34 Zoekplaatje
36 FilmToen: programma voorjaar 2020
38 Gerrit Bosma: Kunstzinnige sporen in een strakke polder
41 Verslag Themamiddag Hongerwinter
43 ‘Omdat wij het hoofd niet wilden buigen’; Over verzetsman Gerrit Jacob
Blaauboer (1916–1989)
50 Reacties van kijkers en lezers
52 Verschenen boeken

 

Nummer 83

Kroniek nummer 83, jaargang 2019/2 - Historisch Genootschap Wieringermeer

Onderwerpen
Colofon
Inhoudsopgave
Van de redactie
Mededelingen bestuur
Programma FilmToen, najaar 2019
Uitnodiging ledenbijeenkomst 26 november 2019
Reacties van kijkers en lezers
Flevobode november-december 1947
Puzzel
Groenteteelt in de Wieringermeer
Wieringermeerbode mei-augustus 1969
Ontvangen artikelen
Joods werkdorp nader bekeken
Herdenkingsstenen bij hoofdgebouw Joods werkdorp
Ingebracht en uitgelicht: een weckpot
Zoekplaatje
Straatnamenrubriek: Karel Doormanstraat
Een veelzijdig kunstenaar: Jan Van Veldhuisen
Verslag themamiddag Herinneren, herdenken, Vieren 75 Jaar vrijheid
Verdwenen winkels Middenmeer – III