De Kroniek is ons periodiek, gevuld met verenigingsnieuws, verhalen en verdieping. Nr. 83 is eind augustus verschenen.

Omslag en fotocollage: Joods Werkdorp Nieuwe Sluis, Ideaal werd drama

Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren.

Kroniek 83 Inhoudsopgave

Colofon
Inhoudsopgave
Van de redactie
Mededelingen bestuur
Programma FilmToen, najaar 2019
Uitnodiging ledenbijeenkomst 26 november 2019
Reacties van kijkers en lezers
Flevobode november-december 1947
Puzzel
Groenteteelt in de Wieringermeer
Wieringermeerbode mei-augustus 1969
Ontvangen artikelen
Joods werkdorp nader bekeken
Herdenkingsstenen bij hoofdgebouw Joods werkdorp
Ingebracht en uitgelicht: een weckpot
Zoekplaatje
Straatnamenrubriek: Karel Doormanstraat
Een veelzijdig kunstenaar: Jan Van Veldhuisen
Verslag themamiddag Herinneren, herdenken, Vieren 75 Jaar vrijheid
Verdwenen winkels Middenmeer – III