Gerard van Nes, ontwikkelaar van het Zijper Collectie Beheer Systeem, is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zaterdagmiddag 10 maart heeft Ben Blonk,  als loco-burgemeester van de gemeente Schagen, een koninklijke onderscheiding uitgereikt  aan Gerard van Nes. Gerard, al sinds 2000 vrijwilliger bij het Zijper Museum, kreeg de onderscheiding voor het opzetten en ontwikkelen van het Zijper Collectie Beheer Ssysteem (ZCBS) dat inmiddels bij meer dan 75 musea en erfgoedinstellingen wordt gebruikt voor het beheren van hun objectencollecties en beeldbanken.  Ook het Historisch Genootschap Wieringermeer maakt voor haar digitale fotocollectie (Beeldbank) en digitale ontsluiting van documenten (Objectenbank) gebruik van het ZCBS.

De onbaatzuchtige wijze waarop Gerard zijn software beschikbaar stelt en de ondersteuning die hij daarbij biedt, vormden de achtergrond voor deze hoge onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats ter afsluiting van een  ZCBS-gebruikersbijeenkomst en algemene ledenvergadering van de gelijknamige vereniging. Toevalligerwijs vond deze bijeenkomst dit jaar plaats op de locatie van de Stichting Behoud Erfgoed NLR, aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam, vlakbij de geboortegrond van Gerard.

Gerard van Nes onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau, 10 maart 2018

foto: gemeente Schagen

 

Ook via dit bericht willen we als Historisch Genootschap Wieringermeer onze gelukwensen overbrengen aan Gerard met deze onderscheiding en onze erkentelijkheid uitspreken voor het vele werk en voor de professionele dienstverlening rond ZCBS waarvan zoveel instellingen profijt hebben.

Bron: Zijper Museum.

Andere media besteedden eveneens aandacht aan het toekennen van de onderscheiding, zie bijvoorbeeld het bericht in  Noord-Hollands Dagblad.

Direct door naar Beeldbank en Objectenbank Wieringermeer