Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering. Na de pauze: Marofilms ‘De Wieringermeer’.

 

Tijdens de première in 1941 van de film ‘De Wieringermeer’ was in Middenmeer de Beurszaal tot de laatste stoel gevuld. Gaat het opnieuw lukken om op 28 november een volle zaal te trekken? Zegt het voort! U bent van harte welkom.

Datum: 28 november 2017
Tijd: 20 uur
Locatie: De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Bestuursmededelingen
3. Rondvraag
4. Film ‘De Wieringermeer’ van Marofilm
5. Sluiting

Marofilms

Alex Roosdorp en zijn vrouw Marie maakten drie keer filmopnamen in de Noord-Hollandse Wieringermeer, in de periode 1938-1948.

Alex Roosdorp was een in Deventer gevestigde fotohandelaar die vanaf het begin van de jaren dertig ook actief was als filmmaker. Jaarlijks maakte hij voor zijn filmmaatschappij Marofilm (genoemd naar zijn vrouw Marie Roosdorp – van den Berg) één of meerdere voorlichtingsfilms voor de agrarische sector.

Zuiderzeewerken

De eerste keer dat de Roosdorps in de Wieringermeer filmden was het land net in gebruik genomen. De drooglegging van het gebied was echter al in 1927 begonnen, als onderdeel van de Zuiderzeewerken. De polder zou het voormalige eiland Wieringen aan het vaste land verbinden; een oppervlakte van bijna 20.000 hectare kwam beschikbaar voor agrarisch gebruik.

De polder viel in augustus 1930 droog, maar het zou toen nog vier jaar duren voor de eerste boeren zich er konden vestigen vanwege de tijd die nodig was om het uit zeewater gewonnen land te laten ontzilten. De Wieringermeer was geheel vanaf de tekentafel ingericht met drie kleine woonkernen en landbouwkavels van twintig hectare die door boeren gepacht konden worden.

Nieuw land op de film

Toen de Roosdorps in 1938 gingen filmen voor de film Wieringermeer, kregen zij als het ware een voorproefje van de toekomst: grote akkers waarop grote maaicombines rijden en die grootschalig bewerkt worden. Het zijn soms haast on-Nederlandse beelden die eerder doen denken aan de oogst in de grote graanschuren van de Sovjetunie of Canada.

Nasleep van WO II in Wieringermeer

In de zomer van 1945 maakte Alex Roosdorp een uitgebreid verslag van het Nederland dat hij na vijf jaar oorlog en bezetting aantrof. Deze film werd Herwinnen door Werken. Hij filmde de verwoeste infrastructuur, de vernielde steden en het gehavende platteland. Eerst in de omgeving van Deventer, Zutphen en Wageningen, later doorkruisde het echtpaar Roosdorp het hele land – per fiets. Ze besteedden met name aandacht aan de meest getekende plaatsen: het totaal vernielde Arnhem, het geïnundeerde Walcheren én de Wieringermeer.

Wederopbouw Wieringermeer

Drie jaar later – in de zomer van 1948 – zijn de Roosdorps voor het laatst in de Wieringermeer, nu om de wederopbouw te filmen. Waar de akkers van Walcheren nog jaren onvruchtbaar zouden zijn na de overstroming met zout water, kon in de Wieringermeer alweer geoogst worden omdat het sinds de sluiting van de Afsluitdijk in 1932 niet meer aan zee grensde, maar aan het IJsselmeer.

In De Wieringermeer – juli 1948 werken de arbeiders aan de opbouw van de verwoeste dorpen en boerderijen en het herstellen van dijken en wegen. Tussen de nieuwbouw en naast de boerenschuren zien we nog de houten noodwoningen met prozaïsche namen als ‘Een huis van hout’ en ‘’t Is niet anders’. Maar het leven heeft alweer zijn gang genomen; de kinderen gaan naar school en op het land wordt de oogst binnengehaald.

Bron: https://www.eyefilm.nl/collectie/over-de-collectie/zoeken-en-kijken/dossiers/de-wieringermeer-van-marofilm