Drie documentaires over veranderingen in de landbouw. Toegift: film Boerenbedrog (1967) van KPJongeren Wieringerwerf

Datum: 14 december 2019
Tijd: 14.00 uur

Locatie: Cultuurschuur, filmzaal
Toegang: € 5,– euro.

Reserveren: filmhuiscultuurschuur@gmail.com
of bel naar: 06 8123 2610

Van klein- naar grootschalig. En terug?

Drie documentaires belichten de grote veranderingen in de Nederlandse landbouw sinds de jaren dertig. In drie kernwoorden: verschillen > verandering > vooruitgang… maar welke?

Drie documentaires 

1. ‘Betere tied’n in Groningen’, 36 minuten
Nog tot in de jaren ’40 van de twintigste eeuw werkten veel landarbeiders in Groningen onder het juk van een herenboer. Na de oorlog kwam de bevrijding. De marshallhulp en de mechanisering gaf ze nieuwe kansen. Voortaan reed de herenboer zondags op de trekker en de landarbeider toerde in z’n autootje. Over verschillen en vooruitgang op het Groningse platteland.

Arbeidsershuisje Zwijntil, 1928. Copyright beeldbankgroningen.nl

2. Sicco. Een boer verandert de wereld, 34 minuten
Een film van Pieter de Hart, Jos Schoenmaker, Eric Poort, Jan Sliep en Ronald Pras, gemaakt in 2009.
Portret van de Groninger socialistische herenboer Sicco Mansholt (1908 – 1995) die kortstondig akkerbouwer in de Wieringermeer was, daarna minister van Landbouw (tussen 1945 en 1958) en vervolgens als onder andere Landbouwcommissaris voor de Europese Commissie de modernisering van de landbouw voortstuwde. Na zijn pensionering in 1973 kreeg Mansholt spijt van de invoering van landbouwsubsidies en schaalvergroting. Lees Wikipedia/Sicco Mansholt.

3. Boeren met toekomst, 40 minuten
In deze film laten drie Nederlandse boeren zien hoe zij te werk gaan en waarom ze hebben gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering. De film wil ons laten zien hoe een akkerbouwer, een melkveehouder en een kippen-/schapenhouder invulling geven aan ‘boer zijn’. En welke uitdagingen er liggen om eerlijk eten te produceren. Producent Yara Hannema, in opdracht van Milieudefensie.

4. Als toetje de SPEELFILM Boerenbedrog (1967), een 8mm filmproductie van de Katholieke Plattelandsjongeren Wieringerwerf. Starring Rein Koolen en zijn vriend(inn)en. Lengte: 7 minuten.