Duo-lezing. Hoe verliepen herinneren en herdenken vlak na WO2; vliegtuigcrashes krijgen herinneringspaal.

Jubileumjaar herdenken en vieren

In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland en Europa het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
Op zaterdagmiddag 13 april blikken we alvast vooruit op dit jubileum met een duo-lezing.

Tegelijkertijd is deze middag bedoeld om inspiratie op te doen voor activiteiten rond herdenken en vieren in de Wieringermeer in 2020.

Locatie: Genootschapsruimte in de Cultuurschuur te Wieringerwerf.
Tijd: 14.30 uur

Anita Blijdorp zal aan de hand van foto’s en filmfragmenten vertellen hoe het herdenken en vieren van oorlog en bevrijding in de Wieringermeer en regio in de beginjaren 1945 – 1955 eruit zag.

Ook informatie over een pril initiatief in West-Friesland: een route is in de maak langs de ‘droppingsvelden’. Op 9 afwerpterreinen (weilanden) dropten de geallieerden tussen september 1944 en mei 1945 aan parachutes tientallen containers met wapens, radio-apparatuur en andere benodigdheden voor het georganiseerde verzet in Noord-Holland Noord. De wapenverzetsgroepen uit de polder regelden het vervoer naar, de tijdelijke opslag van de gedropte lading in de Wieringermeer en het vervoer naar verzetsgroepen in de Zaanstreek, Amsterdam en het Gooi.
Voor het realiseren van een route langs de historische locaties van deze droppingsvelden in West-Friesland en de Wieringermeer als opslagregio is maart 2019 een initiatiefgroep in het leven geroepen.

Mark Hakvoort uit Slootdorp vertelt over het initiatief Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. Voor het reconstrueren van vliegtuigcrashes in de polder tijdens WO2, heeft hij regelmatig contact met nabestaanden en vrienden van omgekomen vliegeniers. Naar voorbeeld van de Noordoostpolder (waar al herdenkingspalen staan en een fietsroute de locaties verbindt) willen Chris Dijkshoorn uit Kolhorn en Mark Hakvoort ook in Hollands Kroon een aantal zgn. ‘crashlocaties’ markeren met een herdenkingspaal plus informatiepaneel. Als blijvende herinnering en eerbetoon aan de omgekomen vliegeniers die vochten voor onze vrijheid. Mark zal op 13 april de plannen toelichten. Chris en Mark hopen uiteraard op veel steun, sponsoring en stimulans voor dit plan. Kunt u er op 13 april niet bij zijn? Mail uw steunbetuiging en voor informatie naar herdenkingspalenghk@gmail.com.

Lees meer verhalen

In vrijheid kiezen

Elk jaar rond 4 en 5 mei en dit jubileumjaar in het bijzonder vieren we dat we in Nederland sinds mei 1945 in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat.
De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend.
Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.
Lees meer op https://www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid/