Bij de start van de polder moest alles van een naam worden voorzien: over Borndiep, Oude Zeug, Wagenweijdt en Zuiderzee.

 

De Wieringermeer werd eerst Noordwest polder genoemd later werd dit Wieringermeer verwijzend naar de

foto:RHG

ligging van de polder het voormalige ‘Meer bezuiden Wieringen”. De water wegen kregen vaak een aardrijkskundige naam ook weer verwijzend naar de ligging in de polder. De geulen en (zand)platen in de voormalige Zuiderzee vindt men o.a. terug in de namen Oom Keesweg, Kooltuinenweg en Oude Zeug. Landbouw, natuur, gereedschappen, schepen, planeten en schelpen dit alles is verwerkt in de naamgeving van de polder. Deze tentoonstelling sluit aan bij 100 jaar Zuiderzeewet, de vorige tentoonstelling.

De eerste namen werden gegeven aan de kanalen, tochten en wegen. De werkers van het eerste uur moesten tenslotte toch weten waar ze moesten zijn om hun werk te kunnen doen. De cultuurschuren, de eerste gebouwen in de polder waren van een naam voorzien door de directie van de Wieringermeer. Toepasselijke namen verwijzend naar de zoute zee, “Goud na Zout”; naar de ligging van de polder, Oostwaardhoeve” en “de Hoge kwel” of naar oude namen “Ipelsheim” en “Gawijzend”. De grotere wegen werden vernoemd naar de plaatsen waarheen ze leiden. Zoals Alkmaarseweg- Schagerweg- Hoornseweg- Meddemblikkerweg- Kolhornerweg- Nieuwesluizerweg en andere. Personen werden alleen vernoemd in de dorpen.
De gebouwen- sluizen en gemalen kregen wel persoons namen, Gemaal Lely, gemaal Leemans. De dorpen kregen hun namen naar hun ligging. Slootdorp, eerst Sluis I, ligt aan het einde van de geul “De Sloot”. Middenmeer, in het midden gelegen van de polder, Wieringerwerf, nabij de Terp, ook wel werf genoemd. Later kwam Kreileroord daarbij, vernoemd naar de plaat “de Kreil” in de Zuiderzee. Zo kon uiteindelijk iedereen de weg vinden. De uitbreidingen van nieuwe dorpen leverden weer nieuwe namen op over de natuur, planeten, vaargeulen in de Wadden ect, vanaf de jaren zestig komt er geen straat of weg achter de naam, zoals Zeeaster- Botter. Er ligt een raadsverslag ter inzage waar aardige feiten over de totstandkoming van de Lelystraat in Middenmeer staan vermeld. Er komen nog steeds nieuwe namen bij zoals Oostlanderweg en Wagenweijdt nabij Agriport en een hele onbekende is Kluisgatweg op de Oude Zeug. Een scala van namen en hun betekenis en herkomst zijn terug te vinden in deze mooie tentoonstelling.