20 maart 2020: onthulling herdenkings- stenen bij hoofdgebouw Joods werkdorp. Doe mee, doneer!

In het kader van 75 jaar sinds het einde van het nazisme onder Hitler-Duitsland is de werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp een inzameling begonnen voor de financiering van bijna 200 herdenkingsstenen.

Een steen op naam

Op iedere steen staat de naam, leeftijd en plaats van overlijden van de persoon die tussen 1934 – 1941 gewerkt en gewoond hebben in het Joods Werkdorp. Velen van deze groep oorlogsgetroffenen zijn in vernietigingskampen tussen 1941-’45 vermoord.

De onthulling is op vrijdag 20 maart 2020. Dit is de dag dat de meeste bewoners in 1941 in bussen werden afgevoerd naar Amsterdam. De bijna 200 stenen krijgen een plek nabij het bestaande herdenkingsmonument op het terrein van het hoofdgebouw, Nieuwesluizerweg 43, 1774 PE Slootdorp.

Oproep: adopteer een herdenkingssteen

Wilt u ook dat deze gedenkplek er komt? U kunt een herdenkingssteen adopteren voor €25,-. Meer stenen adopteren mag natuurlijk ook. Scroll naar beneden voor het bankrekeningnummer.

Daarnaast zoeken wij sponsors die, op welke manier dan ook, een bijdrage willen leveren aan dit project. De fondsenwerving is gestart in mei 2019, meer activiteiten volgen.

Blijf op de hoogte, lees de berichten in de Wieringermeerbode, op deze website en via sociale media, https://www.facebook.com/wieringermeergeschiedenis/
Of neem contact op met de werkgroep, de namen vindt u onderaan dit bericht.

Geschiedenis Joods Werkdorp Nieuwersluis

Tussen 1934 en 1941 komen Joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland, Oostenrijk, Nederland en vele andere landen naar het Joods Werkdorp. Hier, aan de Nieuwesluizerweg, ten westen van Slootdorp, worden zij omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman.

Het idee is dat zij na voltooiing van hun opleiding kunnen emigreren, bijvoorbeeld naar de V.S., Zuid-Amerika of Palestina. In 1939 telt het werkdorp circa 300 inwoners.

Het Joods Werkdorp was een initiatief van de Nederlandse Joodse gemeenschap. In 1934 slaagt de Stichting Joodse Arbeid erin om in de net drooggevallen Wieringermeer bij Nieuwesluis land te pachten. De Joodse vluchtelingen zijn dus ook polderpioniers, met hun eigen bijzondere doel, op deze bijzondere plek.

Ontruiming

In mei 1940 wordt Nederland bezet door nationaal-socialistisch Duitsland. Een jaar later, op 20 maart 1941 wordt het werkdorp, in het bijzijn van de NSB-burgemeester Saal, ontruimd door de SS onder leiding van Willy Lages en Klaus Barbie. 240 bewoners worden in stadsbussen van Amsterdam naar de hoofdstad gebracht. 60 jonge mensen blijven achter voor de verzorging van het vee en de gewassen, tot het eind van het oogstseizoen, zo is het idee.

Bezoek Klaus Barbie en Willy Lages aan Joods Werkdorp Nieuwesluis, 1941.

Vlnr: Februari 1941, op bezoek in het Joods Werkdorp Nieuwesluis, SS’er Klaus Barbie, NSB’er Aris Saal (vanaf 13 juli 1942 burgemeester), mr. A.J. Backer, Commissaris van de Koningin provincie Noord-Holland en Willy Lages, hoofd SicherheitsDienst (SD) in Amsterdam.

Na een razzia in Amsterdam wordt het merendeel via kamp Schoorl en Westerbork weggevoerd naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen. Hier en in andere concentratiekampen worden deze Joodse pioniers bijna allemaal vermoord. De groep van 60 achtergebleven pioniers duikt onder wanneer de Stichting Joods Werkdorp Nieuwesluis haar activiteiten per 1 augustus 1941 staakt.

Namen van bewoners en korte verhalen: https://www.joodsmonument.nl/

Lees ook: https–www.joodsamsterdam.nl-werkdorp-wieringermeer

 

Herdenkingsstenen, een blijvende herinnering

Wij willen de mensen die hier gewoond en gewerkt hebben, vermoord door het nazi-regime, niet vergeten. Daarom dit initiatief voor het plaatsen van bijna 200 herdenkingsstenen.

Doet u mee!? Doneer € 25,- (of meer) voor een/meer herdenkingssteen/stenen.
Het bedrag kunt u overmaken naar:

Historisch Genootschap Wieringermeer
o.v.v. Joods Werkdorp
Bankrekening: NL32RABO0134095286

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Meer informatie

Werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp
Ina Hoogenbosch – Glas
Marieke Roos
Ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl   (Ina)
of
gemroos@kpnplanet.nl   (Marieke)

Herdenkingssteen voor Herta Tombowsky-Stern 22 jaar