In Medemblik is ’s avonds een lezing over Middeleeuwse nederzettingen in de Wieringermeer plus een tweede onderwerp

 

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Medenblick” nodigt de leden en belangstellenden hierbij uit voor deze lezing.

Datum/tijd: vrijdag  26 oktober 2018, aanvang 20.00 uur.

In de zaal van het “Sint Pieter” Ridderstraat 9  te Medemblik zullen Michiel Bartels en Jasper Leek van Archeologie West-Friesland een avond verzorgen over een tweetal onderwerpen met de titels:

1-      Bommen en granaten uit de Marinehaven van Medemblik.

2-      Middeleeuwse nederzettingen in de Wieringermeer.

                                                                   

ad1. De resultaten van baggerwerkzaamheden in de Westerhaven van Medemblik.
De vondst van 10 Coehoorngranaten, de admiraliteit en de oorlogvoering ter zee.

ad2. Onderzoeksresultaat van verdronken middeleeuwse nederzettingen in de Wieringermeer.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze interessante avond.           

Entree voor niet-leden € 4,=

Met vriendelijke groet,

Ton Gieling, penningmeester