De Kroniek is ons periodiek gevuld met verenigingsnieuws, verhalen en verdieping. Thema van nr 77: Jeugd in beweging

De Kroniek is in augustus verstuurd of thuis bij de leden bezorgd.

Kroniek 77 staat in het teken van de jeugdverenigingen.
Niet alle verenigingen zijn aan bod gekomen. Kerkelijke jeugdverenigingen o.a. werden nu niet meegenomen. Verder beperken we ons hierbij vooral tot de periode vanaf 1965. Dan zien we onder andere dat bij de diverse verenigingen voor plattelandsjongeren de wens ontstaat om samen te gaan. Niet veel later ontstaat daarnaast een algemene jeugdvereniging voor alle gezindten (DID en Stoj) en daarmee is een grote stap in de ‘ontzuiling’ een feit. Bij het ontstaan van genoemde verenigingen kwam het initiatief doorgaans vanuit de jongeren zelf. Wel probeerde de gemeente altijd een vinger in de pap te houden door bijv. een jongerenwerker aan te stellen, maar bij de minste bezuiniging verdween deze ook weer. De schuurfeesten waren afhankelijk van een vergunning van de gemeente, met name vanwege veiligheidsvoorschriften. Nadat geen vergunningen meer werden verleend kwam een einde aan dat fenomeen. Lees ook in deze Kroniek het verenigingsnieuws aangedragen door ons bestuur. En een interessante invulling van de rubriek Ingebracht en uitgelicht over bijzondere lampen. De straatnamenrubriek is dit keer gewijd aan ir. Hendrik Wortman.
Veel leesplezier gewenst l

Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren.

Kroniek 77 is verschenen. Thema: Wieringermeerjeugd in beweging.

Kroniek 77 is verschenen. Thema: Wieringermeerjeugd in beweging.