Historisch Genootschap en filmhuis Cultuurschuur werken samen in Film Toen.

 

Waarom Film Toen?

Gewoon, omdat het kan! Het Filmhuis van de Cultuurschuur heeft een goede zaal en prima apparatuur. Het Genootschap heeft beeldmateriaal. Die voordelen voegen we samen tot Film Toen.

 

Programma winter 17/18 – vijf voorstellingen

Thema: VERTREKKEN OF BLIJVEN

Op zaterdagen: 7 oktober, 4 november, 6 januari, 3 februari, 3 maart.

Let op: in december is er geen Film Toen.

Aanvang:  14.00 uur
Prijs per voorstelling: € 5 (tenzij anders aangegeven)

reserveren zeer gewenst!
Per mail: filmhuiscultuurschuur@gmail.com
of bel naar: 
06 8123 2610

 

Over de vijf films, scroll naar beneden voor alle data

 

Zaterdag 7 oktober  Het is een schone dag geweest

Eigenlijk draaien we twee films: Ein boerevrouw haet noeët gedaon; en Het is een schone dag geweest
De eerste film is van producent Marofilm uit 1938; met beelden van het vreedzame leven op het Limburgse platteland.
Na de pauze volgt de fameuze film Het is een schone dag geweest van Jos de Putter, hoe een oude Zeeuws-Vlaamse boer afscheid neemt van zijn land.

Film Toen presenteert op 7 oktober 2017

filmstill Ein boerevrouw haet noeët gedaon,1938


Zaterdag 4 november   
  Latcho Drom, goede reis

Een film van Tony Gattlif (1991, 103 minuten). Ingeleid door Peter Jorna.

Roma en Sinti in Nederland
Voorafgaand aan de film zal Peter Jorna, adviseur Roma en Sinti-beleid, een korte inleiding geven over het leven van zigeuners en andere kampbewoners in Nederland. Nu, en in het verleden. Wellicht zullen ook Galid Weiss en Sabina Achterberg, zelf kampbewoners, aanwezig zijn. Sabina is voorzitter van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland. Lees meer in Het Wiel,  met landelijk woonwagennieuws.

Over Latcho Drom
Roma op drift – Een ontroerende tijd- en ruimtereis door de lange, bewogen geschiedenis van de Roma, een van de grote zigeunervolkeren. Duizend jaar geleden verdreven uit Noord-India, trekken ze steeds verder westwaarts, op de vlucht voor minachting en discriminatie. Om uiteindelijk, na de hel van Auschwitz, te belanden in Zuid-Spanje…

Hun enige troost al die eeuwen is hun muziek, die meebeweegt met de omgeving. En die bij alle pijn het leven blijft omarmen. Vandaar dat regisseur Gatlif, zelf een Roma-zigeuner, muziek en dans zo’n grote rol geeft in zijn film. Hij vertelt zijn verhaal met trillende violen, klepperende castagnetten, wapperende rokken en weemoedige zangstemmen. In een taal die iedereen verstaat.

latcho drom, goede reis (1993)

Still uit film Latcho Drom (1993)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 januari   Paul dans sa vie

Een film van Rémi Mauger (2005, 90 min.)

“Paul in zijn leven” luidt de letterlijke titel van deze Franse documentaire. Met de nadruk op in. Want de 75-jarige Paul uit Normandië staat er nog middenin: in het leven, en in de aarde. Krom als de bomen om hem heen trekt hij met zijn ploegje zijn voren. Terwijl op een aangrenzende weggetje een reus van een trekker voorbijraast…

Nee, landbouwer Paul is “niet met zijn tijd meegegaan”. Samen met zijn twee zussen, eveneens ongetrouwd, blijft hij op de oude, vertrouwde manier zaaien, maaien en cider maken. Zonder stress, zonder quota en regeltjes. Ook is Paul, anders dan zijn collega’s, niet bezweken voor de zekerheid van een baan in de kerncentrale, even verderop. Een wijs besluit, of een bewijs van onvermogen?

Regisseur Rémi Mauger, die Paul kent uit zijn jeugd, brengt deze keuze boeiend en kleurrijk in beeld. En dankzij die eigenwijze, onverstoorbare Paul valt er ook veel te lachen. In Frankrijk trok Paul dans sa vie volle zalen.

Film Toen draait Paul dans sa vie op 6 januari 2018

Still uit Paul dans sa vie, 2005.

 

Zaterdag 3 februari    Exodus   –  Een film van Otto Preminger (1960, 208 min.).

Cultuurhistoricus Dr. Remco Ensel (NIOD, Radboud Universiteit) zal vooraf een inleiding houden over de situatie in Palestina/Israël rond 1947 en overeenkomsten en verschillen tussen de “echte” Exodus en het film-epos. Ook vertelt hij over de “Dora”: een vluchtelingenschip dat er in 1939 wél in slaagde voortvluchtige Joden over te brengen naar Palestina. Met aan boord onder andere 50 ex-bewoners van het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer.

Samenvatting Exodus

De film Exodus is een Hollywoodproductie uit 1960 van Otto Preminger. Het verhaal is gebaseerd op de dramatische dooltocht van het passagiersschip “Exodus” dat in juli 1947 4.500 Joodse overlevenden van de Holocaust vanuit Marseille probeerde over te brengen naar Palestina. Tevergeefs. In het zicht van de haven van Haifa enterden de Britten, beheerders van Palestina, het schip en stuurden de wanhopige passagiers terug de zee op. Pas in Hamburg, destijds óók Brits bezettingsgebied, mochten ze uiteindelijk van boord. Om doorgezonden te worden naar voormalige concentratiekampen. Die stonden toch leeg…

Filmcast: Paul Newman, Eva Marie Saint en anderen.

 

Zaterdag 3 maart    Zuiderzeefilmdag.

Inloop vanaf 13.30 uur
Aanvang om 14.00 uur

Prijs: € 7,50

Film Toen eert de honderdste geboortedag van de Zuiderzeewet uit 1918 met een serie unieke, zeldzame films over de voormalige Zuiderzee.

De Zuiderzeewet kwam voort uit een visionair initiatief van Dr. ir. Cornelis Lely, een wet met grote gevolgen. Twaalf jaar later, in 1930, verrees de Wieringermeer groot en machtig uit het zilte sop. Weer twee jaar later was de Afsluitdijk een feit en kon de inpoldering van de IJsselmeer beginnen. In diverse films met zeldzame beelden maken we kennis met de oude Zuiderzee-stadjes, Cornelis Lely, de inpolderaars en de ontginners, het zaaien en het oogsten. Tijdens de middag serveren we smakelijke zeehapjes van toen, en de films worden omlijst door poëtische klanken. Met als finale: een filmisch verslag van muziektheater Beloofd Land in 2011 opgevoerd in het Domeinkantoor in Wieringerwerf.

Rein Koolen, oud-voorzitter van het Genootschap, zal in een inleiding vertellen over het waarom, het hoe en door wie. Kortom, een gevarieerd en verrassend programma. Komt dat horen, komt dat zien!

Van Zuiderzee naar meer

Op 14 juni is het op de kop af honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet van ir. Cornelis Lely van kracht werd. De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen, de Afsluitdijk en de vorming van nieuw land door de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden. De 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet is daarom het vieren waard! Bekijk de themasite Van Zuiderzee naar meer.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Programma winter 16/17 – drie filmvoorstellingen

Thema: EEN GEMEENSCHAP 

Data: 7 januari, 4 februari, 4 maart, en extra: 1 april 2017

Prijs per voorstelling: € 5 (tenzij anders aangegeven)
Reserveren via http://decultuurschuur.nl/filmhuis/

 

Over de drie films:  

7 januari 2017, 15:00 uur     De Wieringermeer (1938)
Let op: herhaling op zaterdag 1 april, aanvang 14:00 uur.
Producent: Marofilm
Met beelden over de kolonisatie en over de ontwikkeling van onze polder. Het is het verhaal van de start van onze eigen gemeenschap, hoe bouw je een polder op, over dorpen, wegen en boerderijen. De film werd voor het eerst getoond in de beurszaal in Middenmeer in 1941. Extra: korte inleiding vooraf.

dak-1  dak-2  dak-3  dak-5

Vier fragmenten uit de film ‘De Wieringermeer’ uit 1938. 

 

4 februari 2017, 14:00 uur    ‘Aarde’ van Alexander Dovzhenko uit de Oekraïne (1930).
Een film uit het jaar dat onze polder droog kwam, die een verhaal laat zien uit de periode dat de collectivisering van de landbouw gestalte kreeg. In februari 1917 begon de ‘Russische Revolutie’. In tegenstelling tot de januarifilm laat deze rolprent zien hoe een gemeenschap door veranderend beleid ontwricht wordt. Naast de propaganda voor het communistische systeem biedt de film mooie beelden van natuur en landbouw. Extra: Marien Jacobs, slavist, leidt de film in. Naar verslag. 

 

4 maart 2017, aanvang, 10  uur ’s ochtends:  De Satantango (1993) van Bela Tarr
De film biedt een indringend verhaal van het leven van een kleine gemeenschap die door de ondergang van hun kolchoz weggezakt is in een ongemakkelijke berusting. Ze wachten op de verlosser, wie of wat dat dan ook is, een vreemd soort hoop. De film is gebaseerd op het boek van Krasnahorkai uit 1985 en in 2012 verscheen een Nederlandse vertaling. Naar verslag.

 

Rein Koolen