Een oude traditie wordt in ere hersteld: het Genootschap zal in 2017 weer excursies gaan organiseren. Als er meer bekend is over het programma maken wij dit bekend via de Wieringermeerbode, deze website, onze digitale nieuwsbrief en onze facebookpagina. Mevrouw Schiere coördineert deze activiteit.

U kunt uw belangstelling melden bij het bestuur via secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl 

Cultuurschuur De Eerste in Wieringermeer, 1931. Een geliefde bestemming voor excursies naar de pas drooggevallen polder.

Cultuurschuur De Eerste, 1931. Een geliefde bestemming voor excursies naar de pas drooggevallen polder. Foto: Beeldbank Wieringermeer.