Verhalen

Herinneringen aan meester Aalders

Martien van Langerak ging in 1941 in Middenmeer naar de openbare lagere school, de school van Meester (Jacob) Aalders. In dit verhaal vertelt Martien over die ‘grote man, heel aanwezig, als kind had je respect voor hem’. In 1941 was het dorp Middenmeer nog klein zodat er klassen samengevoegd werden en de kinderen samen les kregen. Zo zat je al gauw bij meester Aalders, in 1937 naar de polder gekomen,

Dankbaar werk

Periode: 1974 – 2009 Verteld door: Henk Jonker Plaats: Middenmeer Ik ga de veertig jaar volmaken en dan zien we wel verder. In 1974 werd ik gevraagd om als drager bij de uitvaartvereniging Wieringermeer te helpen.Het leek mij wel wat en ben toen begonnen eerst op de zaterdagen en op vrije dagen als drager. Al gauw werd het een terugkomend gebeuren en werd ik meer gevraagd. Het voelde erg goed

Dansen in de jaren vijftig

Verteld door: Lenie Visser – Geers Periode: 1950 – 1960 Plaats: Middenmeer3 Inleiding: Hoe wij als jongeren kennismaakten met het bloeiende verenigingsleven in de Wieringermeer. Vanaf het begin heeft de Wieringermeer altijd een bloeiend verenigingsleven gehad. Elk kerkgenootschap had zijn eigen sportverenigingen en andere gezelligheidsclubs, en dat waren er heel veel. De oecomenische gedachte was nog heel ver weg. Zo hadden de katholieken bijvoorbeeld hun DWO, afkorting van: Door Wilskracht

Avond ULO

  50 jaar geleden; examens van avond ULO De wettelijke benaming MULO ( Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs) werd in 1920 afgeschaft, maar is nooit meer verdwenen. Veel scholen vinden MULO beter klinken dan ULO. Deze schoolvorm ontstond onder de onderwijswet van 1857. Het bestuur van de RK schoolvereniging had in het seizoen 1953/1954 aan het gemeente bestuur gevraagd, om medewerking voor de oprichting van een RK school voor ULO onderwijs.

NIOD historica Marjan Schwegman groeide op in de Wieringermeer

  Historica Prof. Dr. Marjan Schwegman was tussen 2007 en 2016  directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Vanwege haar functie verscheen zij in die jaren regelmatig in de krant en op tv. Tijdens een van deze optredens kwam ter sprake dat Marjan Schwegman in 1951 in de Wieringermeer is geboren. Het gezin woonde tot 1969 in Middenmeer. Gevraagd naar haar jeugdherinneringen klom Marjan Schwegman voor deze serie met

Tine de Valk – Miedema

Periode: 1923 tot heden Plaats: Slootdorp Verteller: Mevr. Tine de Valk-Miedema Schrijver: Maaike van Keulen Levensverhaal mevr. Tine de Valk – Miedema. Tine Miedema werd in 1923 geboren in het Friese Wier, nabij Minnertsga. Na haar huwelijk met Rense de Valk kwam zij op 24-jarige leeftijd naar de Wieringermeer. Rense werkte in 1947 bij Jukema aan de Westerterpweg. Samen met zijn Tine waren zij naar Jukema gegaan, want hij had

Een schooljochie in barre tijden

Periode: 1945 tot 1948. Verteld door: Cor de Jong. Plaats: Wieringerwaard – Wieringermeer. In 1932 kwamen vader en moeder de Jong vanuit Drachten naar de Wieringermeer. Vader werd opzichter bij de Domeinen. In 1935, toen ze aan de Kon. Wilhelminaweg woonden, werd hun vierde kind geboren: Cor. In het begin van de oorlog ging hij naar school, maar dat werd anders toen de Wieringermeer onder water kwam te staan. Het

Tine de Valk – Miedema

  Levensverhaal mevr. Tine de Valk – Miedema. Tine Miedema werd in 1923 geboren in het Friese Wier, nabij Minnertsga. Na haar huwelijk met Rense de Valk kwam zij op 24-jarige leeftijd naar de Wieringermeer. Rense werkte in 1947 bij Jukema aan de Westerterpweg. Samen met zijn Tine waren zij naar Jukema gegaan, want hij had woonruimte voor hen gevonden. ’s Avonds na het eten bracht hij ze naar een

Ik hoop dat we hier niet heen gaan

Periode: 1970- 2006 Verteld door: Henk de Groot Plaats: Wieringerwerf Als pas afgestudeerd onderwijzer en net uit dienst kon dhr. de Groot beginnen op de Landbouwhuishoudschool in Wieringerwerf. dit is de titel Ik heb in een periode tussen het behalen van mijn hoofdakte en de ‘verplichte’ diensttijd enige tijd aan de Middelbare Huishoudschool in Emmen gestaan. Ik was nog jong, 23 jaar, en de meisjes op deze school waren maar

Stoppen met de zaak

Verteld door: Piet Kistemaker Plaats: Wieringerwerf Onder een baas werken viel niet mee, als je altijd als zelfstandige hebt gewerkt. Het dorp werd groter er waren meer straten bij gekomen die weer klandizie brachten. Als enige melkman in het dorp begon de zaak goed te lopen. Er waren nog enkele zaken waaronder die van Harms, later Mellema, de supermarkt CO-OP en v. d. Meer en de bakker. In 1962 namen