Ongecategoriseerd

9 november Film Toen

Les glaneurs en la glaneuse (2000), liefdevol portret van voedsel verzamelaars in Frankrijk. Datum: 9 november 2019 Tijd: 14.00 uur Locatie: Cultuurschuur, filmzaal Toegang: € 5,– euro. Reserveren: filmhuiscultuurschuur@gmail.com of bel naar: 06 8123 2610 Agnes Varda met Les glaneurs et la glaneuse Nog geen tachtig jaar geleden was “arenlezen”, oogstresten rapen, een vorm van voedsel verzamelen. Schilderijen van Millet en Van Gogh herinneren ons aan het gebruik in de negentiende

Uitnodiging voor lezing 26 november

Ledenvergadering en lezing sportthema Campus de Terp, aanvang 20:00 uur,   Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering, Datum: 26 november 2019 Tijdstip: 20.00 uur Locatie:  Cultuurschuur (Theaterzaal), Loggersplein 1 te Wieringerwerf. Agenda: Opening door de voorzitter. Bestuursmededelingen. Rondvraag. Lezing door dhr. A. Miedema (Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.) Thema: ‘Campus de Terp’. Sluiting.   Wij hopen u op 26 november te mogen verwelkomen.                           Het bestuur.

Herta Stern en Herbert Tombowsky

  De barakken eromheen zijn verdwenen, het gebouw staat leeg. Eind jaren dertig gonsde het terrein echter van bedrijvigheid. Honderden jonge, joods-Duitse vluchtelingen volgden er toen een opleiding om zich voor te bereiden op emigratie; vooral naar Palestina . Een van hen was Herta Stern. Het Joods Historisch Museum bezit een aantal brieven, kaarten en andere documenten van de jongeren in het werkdorp en met name van haar, waardoor we

Kroniek 83 Joods Werkdorp Ideaal werd drama

De Kroniek is ons periodiek, gevuld met verenigingsnieuws, verhalen en verdieping. Nr. 83 is eind augustus verschenen. Omslag en fotocollage: Joods Werkdorp Nieuwe Sluis, Ideaal werd drama Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren. Kroniek 83 Inhoudsopgave Colofon Inhoudsopgave Van de redactie Mededelingen bestuur Programma FilmToen, najaar 2019 Uitnodiging ledenbijeenkomst 26 november 2019 Reacties van kijkers en lezers Flevobode november-december 1947

Herdenkingsstenen Joods Werkdorp

20 maart 2020: onthulling herdenkings- stenen bij hoofdgebouw Joods werkdorp. Doe mee, doneer! In het kader van 75 jaar sinds het einde van het nazisme onder Hitler-Duitsland is de werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp een inzameling begonnen voor de financiering van bijna 200 herdenkingsstenen. Een steen op naam Op iedere steen staat de naam, leeftijd en plaats van overlijden van de persoon die tussen 1934 – 1941 gewerkt en gewoond hebben

Herdenkingspalen vliegtuigcrashes

Twee herdenkingspalen geplaatst op locaties gecrashte vliegtuigen WO2. Doe mee, doneer voor meer palen.   Direct naar Stichting Herdenkingspalen Hollands kroon Actueel 25 oktober 2019 – tweede herdenkingspaal onthuld bij Vatrop, op Wieringen Bekijk uitzending NHNieuws 14 september 2019 – eerste herdenkingspaal onthuld aan het Wagenpad, Wieringerwerf Bekijk uitzending van NHNieuws    Achtergrond Wieringerwerf, juni 2019 – Mark Hakvoort en Chris Dijkshoorn zijn samen Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. Op 13

Behoud barakken werkkamp Slootdorp

Sloop voorkomen: wie heeft passende locatie voor houten barakken, gebruikt bij wederopbouw Wieringermeer?   Begin 2019 heeft de heer René Koops het bestuur van het Historisch Genootschap Wieringermeer benaderd. Hij is eigenaar van een stuk industriegrond (Slootvaartweg) in Slootdorp. Op deze plek staat, deels verscholen, het werkkamp uit de periode 1946 – 1955, dus na de tweede drooglegging. Op 21 september 1945 werd de Commissie Wederopbouw Wieringermeer benoemd. Begin februari

Ledenvergadering 26 november 2019

Welkom bij boeiende lezing over Campus De Terp door Age Miedema, voorzitter Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. Uitnodiging ledenvergadering Beste leden, wij nodigen u van harte uit voor de najaarsbijeenkomst en ledenvergadering op Datum: 26 november 2019 Tijd: 20:00 uur Locatie: Cultuurschuur (Theaterzaal), Loggersplein 1 te Wieringerwerf. AGENDA     Opening door de voorzitter.     Mededelingen van het bestuur.     Rondvraag.     Lezing door dhr. A. Miedema, Stichting Sport en Welzijn

Programma Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei herdenken we slachtoffers van WO2, het conflict in Nederlands-Indië tot 1950 en tijdens vredesoperaties. Geef vrijheid door Onder de noemer ‘Geef vrijheid door’ doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Het jaarthema voor 2019 luidt: In vrijheid kiezen, democratie komt met een verantwoordelijkheid.  Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft hier een tekst over

13 april thema Vooruitblik 75 jaar vrijheid

Duo-lezing. Hoe verliepen herinneren en herdenken vlak na WO2; vliegtuigcrashes krijgen herinneringspaal. Jubileumjaar herdenken en vieren In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland en Europa het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Op zaterdagmiddag 13 april blikken we alvast vooruit op dit jubileum met een duo-lezing. Tegelijkertijd is deze middag bedoeld om inspiratie op te doen voor activiteiten rond herdenken en vieren in de Wieringermeer in 2020.