Ongecategoriseerd

Kroniek 83 Joods Werkdorp Ideaal werd drama

De Kroniek is ons periodiek, gevuld met verenigingsnieuws, verhalen en verdieping. Nr. 83 is eind augustus verschenen. Omslag en fotocollage: Joods Werkdorp Nieuwe Sluis, Ideaal werd drama Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren. Kroniek 83 Inhoudsopgave Colofon Inhoudsopgave Van de redactie Mededelingen bestuur Programma FilmToen, najaar 2019 Uitnodiging ledenbijeenkomst 26 november 2019 Reacties van kijkers en lezers Flevobode november-december 1947

Herdenkingsstenen Joods Werkdorp

20 maart 2020: onthulling herdenkings- stenen bij hoofdgebouw Joods werkdorp. Doe mee, doneer! In het kader van 75 jaar sinds het einde van het nazisme onder Hitler Duitsland is de werkgroep Herdenkingsstenen Joods Werkdorp een inzameling begonnen voor de financiering van bijna 200 herdenkingsstenen. Een steen op naam Op iedere steen staat de naam, leeftijd en plaats van overlijden van de persoon die tussen 1934 – 1941 gewerkt en gewoond

Herdenkingspalen vliegtuigcrashes

Doe mee! Doneer voor 10 herdenkings- palen bij locaties van gecrashte vliegtuigen WO2.   Wieringerwerf, juni 2019 – Mark Hakvoort en Chris Dijkshoorn zijn samen Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. Op 13 april 2019 vertelden zij bij het Genootschap over hun zoektocht naar vliegtuigcrashes in de Wieringermeer en boven Kolhorn ten tijde van WO2. Zij zijn een inzamelingsactie gestart voor de financiering van tien herdenkingspalen. Om zo de herinnering levend houden aan

12 oktober Film Toen

Het Hut Syndicaat, een sfeervolle documentaire over de jacht, gedraaid in de Wieringermeer. Plaats van handeling in Het Hut syndicaat (van regisseur Diego Gutierrez, 2018)  is een jagershut in de Wieringermeer. Elke herfst verzamelt zich daar een groepje mannen op leeftijd, die het nog één keer willen voelen: een prooi bespieden, “aanspreken”, aanleggen, de trekker overhalen. Velen hebben tegenwoordig zo hun twijfels bij deze “sport”. Jagen is dieronvriendelijk, zeggen ze,

Behoud barakken werkkamp Slootdorp

Sloop voorkomen: wie heeft passende locatie voor houten barakken, gebruikt bij wederopbouw Wieringermeer?   Begin 2019 heeft de heer René Koops het bestuur van het Historisch Genootschap Wieringermeer benaderd. Hij is eigenaar van een stuk industriegrond (Slootvaartweg) in Slootdorp. Op deze plek staat, deels verscholen, het werkkamp uit de periode 1946 – 1955, dus na de tweede drooglegging. Op 21 september 1945 werd de Commissie Wederopbouw Wieringermeer benoemd. Begin februari

Ledenvergadering 26 november 2019

Welkom bij boeiende lezing over Campus De Terp door Age Miedema, voorzitter Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. Uitnodiging ledenvergadering Beste leden, wij nodigen u van harte uit voor de najaarsbijeenkomst en ledenvergadering op Datum: 26 november 2019 Tijd: 20:00 uur Locatie: Cultuurschuur (Theaterzaal), Loggersplein 1 te Wieringerwerf. AGENDA     Opening door de voorzitter.     Mededelingen van het bestuur.     Rondvraag.     Lezing door dhr. A. Miedema, Stichting Sport en Welzijn

Programma Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei herdenken we slachtoffers van WO2, het conflict in Nederlands-Indië tot 1950 en tijdens vredesoperaties. Geef vrijheid door Onder de noemer ‘Geef vrijheid door’ doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Het jaarthema voor 2019 luidt: In vrijheid kiezen, democratie komt met een verantwoordelijkheid.  Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft hier een tekst over

13 april thema Vooruitblik 75 jaar vrijheid

Duo-lezing. Hoe verliepen herinneren en herdenken vlak na WO2; vliegtuigcrashes krijgen herinneringspaal. Jubileumjaar herdenken en vieren In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland en Europa het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Op zaterdagmiddag 13 april blikken we alvast vooruit op dit jubileum met een duo-lezing. Tegelijkertijd is deze middag bedoeld om inspiratie op te doen voor activiteiten rond herdenken en vieren in de Wieringermeer in 2020.

Gooike Visser

Als jonge jongen van 12 jaar oud kwam hij in 1957 met zijn ouders naar de Wieringermeer. Ze kwamen uit Munnekezijl in Friesland op de rand van Groningen. Vader kon werk krijgen bij boer Vlieg aan de Schelpenbolweg. Deze vroeg een arbeider/ knecht en een dienstbode. Ze werden aangenomen en, wat ze toen noemden, “emigreerden” ze naar het verre Noord-Holland naar de Wieringermeerpolder. Net na de tweede drooglegging. Alles moest

In de aanloop naar 4 mei Dodenherdenking

Veertien namen staan op een plaquette en het herdenkingsmonument periode 1940 – 1948. Wie waren deze mensen? 75 jaar vrijheid! In 2019 en 2020 vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In 1948 kwam een einde aan Nederlands militair optreden in Nederlands-Indië/Indonesië. Op het monument in Wieringerwerf staan in totaal veertien namen van mensen – burgers, militairen, verzetsmensen