BESTUUR

Riet Miedema - Jorink nam op 16 februari 2016 de voorzittershamer over van Rein Koolen

Riet Miedema – Jorink is de nieuw voorzitter van het Genootschap. Zij nam op 16 februari 2016 de voorzittershamer over van Rein Koolen.

Voorzitter: Riet Miedema – Jorink
rietmiedema53@kpnmail.nl

Secretaris: Hans Roelofsen
secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl

Penningmeester: Johan Bos
penningmeester@wieringermeergeschiedenis.nl

Algemeen lid:
Marleen Butijn, marleenbutijn@live.nl
Annie Ouwehand, annieouwehand@gmail.com
Fred de Vries, frennelieke@quicknet.nl
Cees Kooy, ceeskooy@hotmail.com

 

WERKGROEPEN en contactpersonen

 

Activiteiten   Roelie Schiere, a.schiere@quicknet.nl

Archief    Willy Maris,  willymariseriks@hotmail.com.
Ook voor aanbieden historisch materiaal; en informatie over verkoop boeken & dvd’s

Beeldbank Wieringermeer (digitaliseren afbeeldingen)  Gert-Jan van Leijden

Bezorging Kroniek   Marc Bischoff Tulleken, wb41bt@gmail.com

Host-Gastvrouwen/-heren   Hans Roelofsen, secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl

Kroniek, redactie   Pier Montsma, pier.montsma@gmail.com

Facebook   Fred de Vries, frennelieke@quicknet.nl

Website, redactie en beheer
Anita Blijdorp, anitablijdorp@gmail.com
Ina Hoogenbosch – Glas, ina.hoogenbosch-glas@quicknet.nl

Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS)   Gert-Jan van Leijden