50 jaar geleden; examens van avond ULO

04-09-1957 Wieringermeerbode

De wettelijke benaming MULO ( Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs) werd in 1920 afgeschaft, maar is nooit meer verdwenen. Veel scholen vinden MULO beter klinken dan ULO. Deze schoolvorm ontstond onder de onderwijswet van 1857. Het bestuur van de RK schoolvereniging had in het seizoen 1953/1954 aan het gemeente bestuur gevraagd, om medewerking voor de oprichting van een RK school voor ULO onderwijs. De gemeente gaf hier toestemming voor. Door personeels- moeilijkheden kon dit toen niet doorgaan.

In 1957 zag alles er gunstiger uit en kon men de plannen uitwerken om tot een begin te komen. Op 1 september begon men met een twee klassigeschool. Er waren genoeg aanmeldingen van leerlingen. Het enige struikelblok, was de locatie en het onderdak. Op 16 juli werden er toelatingsexamens gehouden in de RK school aan de Kerkhoflaan. Begonnen werd er in het kerkgebouw Domi en in de hal van de lagere school. De houten noodgebouwen zouden geplaatst worden tussen de RK kerk en de RK school. Op maandag 11 november is de school in gebruik genomen. Aan het hoofd van de school werd een schilderij aangeboden, met een afbeelding van Dr Ari?ns en de leerlingen kregen allen een Ari?ns speldje.

Dr. A J M Ariens

In 1957 vatte men ook het plan op, om een avond- ULO op te zetten. Initiatiefnemer was B.J.J. Robben, directeur/hoofd van de RK ULO en W. Veenstra van de Christelijke ULO.Van september 1957 tot juli 1962, zijn er rond de veertig leerlingen begonnen met een avond-ULO opleiding in het houten noodgebouw te Middenmeer. Hier werd tijdelijk een klas van het RK ULO ondergebracht. Ook van de Christelijke ULO deden leerlingen mee aan deze avondopleiding. De opleiding startte met 40 leerlingen en uiteindelijk bleven er 18 over. De lessen waren op de maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Het is afgelopen juli precies 50 jaar geleden, dat er van de avond -Mulo het examen werd gehouden in Alkmaar. Examen werd gedaan in de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, boekhouden, bedrijfsrekenen, handelskennis, natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Hierna is er geen avond ULO meer geweest. De Ari?ns ULO werd pas na deze periode gebouwd en werd geopend op twee maart 1963. De school werd vernoemd naar de priester Dr.Alphons Ari?ns. Hij zette zich vooral in voor de rechten van de arbeiders en stond bekend als drankbestrijder. Hij werd als voorbeeld gezien voor de leerlingen van de ULO.

vlnr; Gert Laan, Gerard Vlaar, Truus Jacobs en Rob Kerckhoffs

Enkele namen van leerlingen van de avond ULO zijn; Dick Braak, Ans Granneman,Dieny Granneman, Janny van Heerwaarden, Truus Jacobs, To Kemmeren, Rob Kerckhoffs, Nelly Kessels, Gert Laan, Tom Massee, Niek Mooij, Annemieke Moors, Victor Munster, Wim Schenk, Kitty de Schutter, Kees Ursem, Ans Vlaar, Gerard Vlaar, Annie Vossen, Ria Vossen en ? Winnubst. De leerlingen kwamen o.a uit de Wieringermeer en uit Benningbroek en Medemblik. Deze leerlingen bezochten in 1961/62 het Eise Eisinga Museum in Franeker. Ook was er een excursie naar de suikerfabriek in Hoogkerk. Enkele namen van de leerkrachten zijn Barnhoorn, Hermes, Meuleman, Hofer, v.d. Mark, Veenstra, Oosterkamp en Robben.

Deze avond ULO was eigenlijk een voorloper van de Moeder Mavo. De Moeder Mavo ontstond op initiatief van dhr A. Remmers, die ge?nspireerd was, nadat hij een bijscholingscursus in Engeland volgde en waar avondonderwijs gegeven werd. Hij werkte dit uit en op 1975 werd de eerste Moeder Mavo van ons land geboren. Door de gunstige lesuren werd de dagopleiding mogelijk voor moeders, die de zorg nog hadden voor de kinderen. Ze begonnen een kwartier later dan de basisscholen en stopten een kwartier

Beatrix Knorr en Remmers 1980eerder met de lessen zodat ze de zorg van hun gezin en de opleiding konden combineren. Het was een opleiding op Mavo-niveau. Vaak was er ook een kinderopvang naast de school. Remmers is meerdere malen onderscheiden voor zijn verdiensten in het onderwijs en voor de emancipatie van vrouwen. Op 20 mei 1983 krijgt hij de Erepenning van de Wieringermeer. Zelf staat hij bekend als ‘de vader van de Moeder-Mavo’. Hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 24 oktober 2011 reikte het Steunpunt studerende Moeders voor het eerst de Ton Remmers prijs uit. Winnaar was De Hogeschool Rotterdam. Dit is een prijs voor de meest gezinsvriendelijkste onderwijsinstelling. Dit mag toch een kroon op zijn werk betekenen. Zijn voorbeeld van volwassenenonderwijs wordt wereldwijd toegepast. Hij wordt de pionier in het volwassenen onderwijs genoemd. Toon Remmers overleed in 2000. De moeder Mavo werd in 1997 gesloten en ging over in het ROC te Den Helder. Het gebouw van de Moeder Mavo ook het Permanent Educatief Centrum Ari?ns combinatie genoemd is op 17-05-1983 gesloopt. Ter herinnering aan de eerste Moeder Mavo is er in 2004 een monument onthuld aan de Brugstraat te Middenmeer.