Posts From Anita Blijdorp

8 februari 2020 FilmToen

Liefde is aardappelen. Aliona van der Horst erft een kamer in het huis van haar Russische familie. Met de camera gaat ze terug naar het dorp van haar moeder. Op een dag krijgt de Nederlandse filmmaakster Aliona van der Horst een erfenis: een kamertje van zes vierkante meter in een houten huisje, op het platteland van Rusland waar haar moeder is opgegroeid. Aliona gaat, nu met camera, terug naar het

25 februari 2020 Jaarvergadering Genootschap

Van harte welkom op de jaarvergadering, in de Cultuurschuur. Aanvang 20 uur. Lezing Tuinbouwveilingen Medemblik. Adres: Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf   Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 februari 2019 (zie Kroniek 82) 3. Jaarverslag secretaris 4. Jaarverslag penningmeester 5. Kascontrole, verslag en benoeming nieuw lid 6. Bespreking en vaststelling begroting 2021 7. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar de heren F.G. (Fred) de Vries; en H.J.

Kroniek 84 Winterhaag kunstzinnige sporen

De Kroniek is ons periodiek, gevuld met nieuws, verhalen en verdieping. Nr. 84 is in december verschenen. Afbeelding op het omslag: Winterhaag, kunstwerk door Gerrit Bosma Leden krijgen de Kroniek automatisch thuis bezorgd of per post toegestuurd. Meer over Kroniek en abonneren. Kroniek 84 Inhoudsopgave pagina en onderwerp 1 Colofon 2 Inhoudsopgave 3 Van de redactie 4 Uitnodiging Jaarvergadering 5 Mededelingen / Oproepen 9 Ledenmutaties 10 Ontvangen artikelen 12 Wieringermeerbode

Frank Walstra, oud-bestuurslid, overleden

In memoriam Frank Walstra (1938 – 2019), oud-bestuurslid van ons Historisch Genootschap Wieringermeer Op 22 februari 2011 werd Frank gekozen binnen ons bestuur. Ondanks dat hij daarin de senior was ging hij er vol voor. Frank was zeer betrokken bij het Genootschap. Hij ging serieus om, met de werkzaamheden die hij op zich nam. Ondanks zijn ziekte wist hij met zijn humor en moppen de blije noot erin te houden.