100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet is aangenomen, op 21 maart 1918 was het zover.
De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden: de woeste Zuiderzee werd bedwongen. De Afsluitdijk en de inpoldering van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn hiervan zichtbare voorbeelden.

Kijk ook eens hier https://www.ookflevoland.nl/viering-100-jaar-zuiderzeewet/

 

HISTORISCH GENOOTSCHAP WIERINGERMEER

Lees dit artikel over de start van ons Genootschap, Hoe het is begonnen

Het Historisch Genootschap Wieringermeer, opgericht op 10 december 1992, heeft als doel de kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van de Wieringermeer te bevorderen.

Openingstijden Genootschap: Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Het 25 jarig fotojubileumboek is te verkrijgen klik hier

 

OUDE GLORIE

 De Oude Glorie is een groep verzamelaars in de Wieringermeerpolder. De verzamelingen bestaan uit materialen die gebruikt zijn op de bedrijven en huishoudens in vroegere tijd van de polder. Ze hebben een samenwerkingsverband met het Historisch Genootschap die vele stukken ontvingen maar niet konden plaatsen vanwege de grote van het aangebodene. Ook op het jubileum feest zullen zij van hun beste kant laten zien.

Daarnaast houden de leden op hun eigen locatie iedere eerste zaterdag van de maanden mei tot en met september de deuren open van 13.00 tot 17.00 uur. Voor namen en adressen van leden, verzamelaars kijk hier, Oude Glorie

 

Wist u dat de Wieringermeer de enige echte Zuiderzeepolder is? Lees meer over de historie.