1992 – 2017: zilveren jubileum Historisch Genootschap

 

Wieringerwerf. Zaterdag 9 december zal de hele dag in het teken staan van het julilerende Historisch Genootschap . Een is feestelijke bijeenkomst in de Cultuurschuur georganiseerd. Er is voor genodigden ’s morgens een officieel programma waarin de 25jarige vereniging centraal staat. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur is er voor iedereen de gelegenheid om de jubilerende vereniging te komen feliciteren.

Een de tentoonstelling van oude huishoudelijke artikelen, uit de verzameling van de Oude Glorie, kan men bekijken in de hal van de Cultuurschuur. Daarnaast is er gelegenheid om oude films te gaan bekijken in de filmzaal. In de theaterzaal zal er een PowerPointpresentatie te zien zijn. Er staan in de hal ook enkele kraampjes waar Het Historisch Genootschap artikelen te koop aanbiedt. Een prachtige oude landkaart van 1942 is te verkrijgen in een mooie koker voor €7,50 en ook artikelen die dubbel aangeboden zijn aan het archief kunnen worden gekocht voor een lief prijsje. Ook de boeken zijn er te koop, boeken over de Wieringermeer. Zelfs de jeugd wordt niet vergeten want er is speciaal voor hen een kleurwedstrijd. Want de jeugd heeft de toekomst. Ook het kinderboek ‘De Wieringermeer voor ons gemaakt’ is nog te verkrijgen.

Hoe het is begonnen

 

Openingstijden Genootschap: Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

OUDE GLORIE

 

De Oude Glorie is ontstaan uit verzamelaars in de Wieringermeerpolder. De verzamelingen bestaan uit materialen die gebruikt zijn op de bedrijven en huishoudens in vroegere tijd van de polder. Ze hebben een samenwerkings verband met het Historisch Genootschap die vele stukken ontvingen maar niet konden plaatsen vanwege de grote van het aangebodene. Ook op het jubileum feest zullen zij van hun beste kant laten zien.

Daarnaast houden zij iedere eerste zaterdag van de manden mei tot en met september de deuren open van 13.00 tot 17.00 uur. Voor bezichtiging van diverse historische machines en werktuigen kunt u terecht bij leden van de werkgroep Oude Glorie

 

Wist u dat de Wieringermeer de enige echte Zuiderzeepolder is? Lees meer over de historie.

Het Historisch Genootschap Wieringermeer, opgericht op 10 december 1992, heeft als doel de kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van de Wieringermeer te bevorderen.