Hier kunt u zien hoeveel er in 85 jaar veranderd is in de manier waarop de landbouwsector bezig was en is met voedselproductie en andere zaken. Paarden waren in de begintijd nog belangrijk voor grondbewerking en transport. Maar de mechanisatie en nieuwe inzichten over teelt- en fokmethoden, bodemgebruik bracht de landbouw in een stroomversnelling.  Machines en tractoren die we toen modern noemden, zijn amper meer te herkennen. Verbaas en verwonder u!    Meer..

Voor bezichtiging van diverse historische machines en werktuigen kunt u terecht bij leden van de werkgroep Oude Glorie

Openingstijden Genootschap:  Elke zaterdag van 14 tot 17 uur. Lees meer


Wist u dat de Wieringermeer de enige echte Zuiderzeepolder is? Lees meer over de historie.

Het Historisch Genootschap Wieringermeer, opgericht op 10 december 1992, heeft als doel de kennis van en belangstelling voor de lokale geschiedenis van de Wieringermeer te bevorderen.